سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر. نام کاربری و کلمه عبور خود را ... شماره دانشجویی یا پرسنلی. *, رمز عبور (شماره پایین کارت دانشجویی)ا ...